czwartek, 7 maja 2015

Pomnik POW dawniej i dziś

Zlokalizowany przy ul. Rynek J. Piłsudskiego. Pomnik Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem został zbudowany w 1928 r. w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Zniszczony i zakopany w 1953 r. Wydobyty z ziemi w 1981 r. z inicjatywy "Solidarności". Przywrócony do stanu pierwotnego, zgodnego z prawdą historyczną, w 1989 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie – z J. Kryński, Wysokie Mazowieckie, Monograficzny Zarys Dziejów. Wysokie Mazowieckie 2008 r. s. 243.

listopad 1932 r.
Ilustrowany Kuryer Codzienny numer 46 (396). - Dodatek do nr. 309 "Ilustrowanego Kuryera Codziennego" z dnia 7 listopada 1932 roku.
źródło: Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

źródło: Kochane Wysokie  - www.facebook.com z 23 grudnia 2013 r.

1937 r.
 Mieczysław Orłowicz, Przewodnik ilustrowany po województwie białostockim z ilustracjami, planami i mapami. Białystok 1937 r. s. 107.
 źródło: szukamypolski.com - Karol Głębocki
Największym wydarzeniem w życiu środowiska i regionu było wydobycie z ziemi dnia 11 lipca 1981 r. rozbitych fragmentów pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej. (Zniszczonego w 1953 r.)

źródło: Kochane Wysokie  - www.facebook.com z 13 lipca 2014 r
Wciągu  kilku tygodni odnowiono wydobyte z ziemi części postumentu, zbudowano fundament, zmontowano poszczególne elementy i ustawiono na pierwotnym miejscu.  Uroczystość poświęcenia obeliska odbyła się 11 listopada 1981 r. Połączono ją z sześćdziesiątą trzecią rocznicą odzyskania  niepodległości przez Polskę. Była to pierwsza od 1939 r. uroczystość poświęcona tej rocznicy, na którą przybyło kilka tysięcy mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości. Wielu miało łzy w oczach wyrażające radość z odbudowy pomnika i uczczenia tak wielkiego wydarzenia jakim było odzyskanie  niepodległości w 1918 r. Władze nie brały udziału w uroczystościach i nie przeszkadzały w jej organizowaniu. 
z J. Kryński, Wysokie Mazowieckie, Monograficzny Zarys Dziejów. Wysokie Mazowieckie 2008 r. s. 242.

źródło:  fotopolska.eu - pocztówka z 2001 r.

20 sierpnia 2009 r.
 Renowacja pomnika - 17 września 2012 r.
26 października 2012 r. 
Tablica z przodu pomnika POW
Tablica z prawej strony pomnika
Tylna tablica
Tablica  z lewej strony pomnika
Przedwojenne oryginalne tablice które znajdowały się na pomniku POW, odnalezione w 1981 r. znajdują się obecnie w Izbie Pamięci  Ziemi Wysokomazowieckiej – Towarzystwie Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie przy ul Ludowej 19, udało mi się je zobaczyć będąc 16 listopada 2012 r.

Tablica informacyjna  w Izbie Pamięci
 
3 maja 2015 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz