środa, 24 sierpnia 2016

Święck 2016 20 sierpnia 2016 r. wybrałem się na wycieczkę rowerową do Święcka Strumian –  aby zobaczyć gród wczesnośredniowieczny, dawniej do obszaru kasztelanii święckiej zaliczały się takie miejscowości jak Średnica, Moczydły czy Wysokie. Trasa mojej wycieczki  biegła  przez: Dąbrowe Moczydły- Dąbrowe Łazy- Dąbrowe Kaski- Dąbrowe Wielką – Rosochate Kościelne- Kaczyn Stary- Święck Strumiany- Święck Wielki- Dąbrowe Dzięciel- Kamień Rupie- Stary Kamień- Dąbrowe Gogole- Dąbrowe Zabłotne- Dąbrowe Kaski- Dąbrowe Bybytki- Dabrowe Moczydły.źródło: Jaskanis D. Święck, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu. Warszawa 2008 r. s. 20-21.
Schemat najczęściej spotykanego układu przestrzennego grodów wczesnośredniowiecznych
źródło:  Mapa turystyczna Polski część  I - Fakt