niedziela, 26 kwietnia 2015

Przegląd Łomżyński – tygodnik

 Winieta
 

Przegląd Łomżyński : ilustrowany tygodnik powiat.: łomżyńskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, szczuczyńskiego i wysoko-mazowieckiego. Łomża, R.6, 1934 nr 48 (2 XII) s. 8. - dostępny na stronie:

Jakiś czas temu edytując hasła na Wiki zauważyłem, że na stronie powiatu wysokomazowieckiego została anulowana edycja autora o nazwie” Cyfrowabiblioteka” pracownika Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Użytkownik ten wkleił linka do tygodnika o nazwie „Przegląd Łomżyński” z lat 30 tych. Administrator sugerował, iż są to materiały do badań, a nie informacje encyklopedyczne tak, więc nie mają tam miejsca za to u mnie jak najbardziej. Co jest zawarte w tym tygodniku można zobaczyć poniżej.
 

Echa uroczystości 16 rocznicy Niepodległości
Wysokie Mazowieckie. Dorocznym zwyczajem strzelcy Oddz. Grodzkiego Zw. Strzel. w Wysokiem Mazowieckiem, wzięli czynny udział w uroczystej akademii ku uczczeniu 16 –lecia Niepodległej Polski, wystawiając sztukę pt.: „Porucznik Pierwszej Brygady”. Wszyscy artyści wywiązali się ze swych ról znakomicie, zyskując sobie ogólny aplauz.
 

Z Gołasz Puszczy pow. wysoko-mazowiecki 

Piękny , słoneczny poranek 11 listopada zgromadził prawie całą wieś około nowo pobudowanego budynku szkolnego, który na tle lasu i opodal rozrzuconych chat wiejskich wygląda wspaniale o okazale. Wejście od bramy do szkoły przybrano wieńcami z zieleni i chorągiewkami o barwach narodowych, wszak to dziś uroczystość poświecenia szkoły. Z lewej strony ustawiła się orkiestra, a obok niej oddział miejscowej Straży Pożarnej, z prawej zaś dziatwa szkolna i rodzice. Za chwilę słychać warkot motoru nadjeżdżającego auta. Wysiadają: delegat pana wojewody, p. radca Łaszkiewicz i p. starosta dr. Raczyński. Orkiestra gra „Pierwszą Brygadę”. Przybyłych przedstawicieli władz wita kier. szkoły p. Wnorowski, poczem wszyscy udają się do budynku szkolnego. Aktu poświęcenia dokonał ks. prałat Złotkowski z Kulesz Kościelnych. Zabiera głos p. starosta i, nawiązując do uroczystej chwili, przemawia do rozumu i serc licznie zebranych. Ks. prałat Złotkowski sławi wysiłki ludności i komitetu budowy, oddając zasłużone pochwały działaczce sportowej p. Janinie Bańkowskiej i kierownikowi szkoły p. Wnorowskiemu, którzy nie szczędzili trudu i pracy przy budowie szkoły. Inżynier Ejsenberg udziela wyjaśnień, dotyczących technicznej strony robót i kosztów budowy  szkoły, poczem p. Wnorowski  dziękuje wszystkim  obecnym za wzięcie udziału w uroczystościach. Następnie dziatwa szkolna odśpiewała hymn narodowy, pierwszą brygadę i kilka pieśni legionowych, jeden z uczniów wygłosił bardzo ładne przemówienie z racji obchodów „Święta Narodowego” a dziewczynki wyrecytowały kilka wierszy na cześć Marszałka Piłsudskiego. Miejscowe Koło Młodzieży Wiejskiej odśpiewało również kilka pieśni ludowych i legionowych.  A. Z. 
 (Przegląd Łomżyński, nr 48 z 2 grudnia 1934 r. s. 13.)

(Punkt rozprzedaży „Przeglądu Łomżyńskiego” m.in.: Wysokie Mazowieckie  - księgarnia  „Świt”)

niedziela, 12 kwietnia 2015

Remont wnętrza kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.


7 kwietnia 2015 r. zaraz po świętach Wielkanocnych  rozpoczął się remont wnętrza kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Polegał on będzie m.in. na wykonaniu ogrzewania podłogowego, zainstalowaniu pomp ciepła czy odnowieniu głównego ołtarza – renowacji i przywróceniu dawnej kolorystyki (w stylu ambony), organów, całej instalacji elektrycznej itd. W związku z tymi pracami kościół będzie wyłączony z użytkowania a na ten czas jego funkcje przejmie kaplica przy kościelna a także mały kościółek w którym będą odbywały się m.in. śluby. 

Fot. z 10 kwietnia 2015 r.

wnętrze kościoła i nawa główna z 1920 r.
kościół został wzniesiony w latach 1875-1878 wg. projektu arch. Stanisława Kucharzewskiego
kaplica przykościelna
 
"mały kościółek"- kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
(dawna cerkiew unicka)
fot. z 2 lipca 2015 r.