Mapy

Powiat wysokomazowiecki w 1948 roku

  
Mapa administracyjna i komunikacyjna powiatu Wysokie Mazowieckie, województwo białostockie z 1948 roku


Fragment Mapy Kwatermistrzowskiej Królestwa Polskiego z 1839 r., skala 1: 126 000.

Ukazany jest na tej mapie teren współczesnej gminy Szepietowo, oprócz takich miejscowości jak Dąbrowa Zabłotne, Dąbrowa Łazy czy Dąbrowa Kaski.
Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (zwana także potocznie Mapą Kwatermistrzostwa) jest wydaną w 1843 r., w skali 1:126 000, 59 arkuszową mapą topograficzną przedstawiająca obszar Królestwa Kongresowego. Mapa ta uznawana jest za jedno z szczytowych osiągnięć polskiej kartografii w XIX w.
W 1843 komplet map został wydany w Petersburgu pod tytułem Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, jako wydanie rosyjskie dedykowane Mikołajowi I. Jako datę druku wskazano 1839 r. (rok zakończenia pomiarów terenowych). Sprzedaż na rynku cywilnym była możliwa dopiero od 1857 r., wcześniej mapę traktowano, jako materiał tajny.

na podstawie: wikipedia.org - Topograficzna Karta Królestwa Polskiego
Fragment mapy H. Ch. Textor, D. F. Sotzman, Topographisch Militarische Karte vom vormaligen Neu –Ostpreussen oder dem jetzigen Nordlichen Theil des Herzogsthums Warschau nebst dem Russichen Districk Mit Allerhoch –Lieutenans v. Geusau, und unter ortlicher Aufsicht des Quartiermeisters Oberst Lieutenans v. Stein aufgenomen vermessung Karte auf Blaetter reducirt nach eigenen trigonometrischen  Messuungen und astronomisches Beobachtungen berichting, und nach dem topographisches Registern redigirt, vom... Berlin 1808. Skala 1: 155 000. (1807 r.)Są na tej mapie ukazane miejscowości obecnie wchodzące w skład gminy Szepietowo. Wychodzę z tego założenia, że nie wszyscy mieszkają w mieście i też warto jest przedstawiać mniejsze miejscowości i wioski, szczególnie, że mają ciekawą historię.  Dlatego popieram projekt wikipedii: „Opis polskich wsi i gmin”

arkusz 101 - Czyżew

Mapa Nowych Prus Wschodnich kwatermistrza von Steina 1795-1800 r.(1795-1798) skala: 1: 33 000 
według innych źródeł -  1:  33 300  lub 1: 33 333
podobnie jest z liczbą arkuszy 122 lub 135.

źródło:  maps4u.lt

więcej info. w książce pt.: "Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od połowy XVIII wieku do połowy XX wieku" autor dr hab. Andrzej Konias, Słupsk 2010 rok. 
oraz krótko w recenzji książki -

 
Fragment mapy Polski za panowania Stanisława Augusta w roku 1772 
wydanie: S. Orgelbrand, Warszawa 1849 r. 
źródło:  Podlaska Biblioteka Cyfrowa - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.