sobota, 29 czerwca 2013

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - powiat wysokomazowieckiUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawa śmieciowa
1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustalenie stawek za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie.
Gminy z powiatu wysokomazowieckiego mają już za sobą pierwsze przetargi w myśl nowej ustawy śmieciowej. Głównym kryterium wyboru firmy w przetargu była zaoferowana cena za odbiór odpadów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło w gminie:

·       Kobylin Borzymy – MPO Białystok
·       Kulesze Kościelne – ASTWA Białystok
·       Sokoły – ASTWA Białystok
·      Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) – ZWKiEC WYS-MAZ
·      Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) – ZWKiEC WYS-MAZ
·       Czyżew – PGK ZAMBRÓW
·       Szepietowo – PGK ZAMBRÓW
·       Nowe Piekuty – CZYŚCIOCH Białystok
·       Klukowo – ROBERT Boguty, Drewnowo-Ziemaki
·       Ciechanowiec – MPO Białystok

Większości firmy te wygrały w pierwszym zamówieniu oprócz gminy Klukowo, która unieważniła pierwszy przetarg i dopiero drugi dał wyłonienie najkorzystniejszej oferty dla gminy i jej mieszkańców. Czy był to dobry wybór czas pokaże, na obecną chwilę można powiedzieć, że gminy z powiatu wysokomazowieckiego są gotowe na 1 lipca 2013 roku – mają firmy odbierające. 

Miejmy nadzieję, że wyrzucanie śmieci do lasu przestanie się opłacać i dzikie wysypiska znikną z Polskiego krajobrazu jak również trujący dym ze spalania śmieci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz