środa, 2 stycznia 2013

2013 - Rokiem Powstania Styczniowego


Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. ogłosiła rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego (M.P. 2012 nr 0 poz. 588)


Drzeworyt przedstawiający scenki z Powstania Styczniowego z 1863 roku 

Dnia 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Impulsem do podjęcia działań zbrojnych był manifest Tymczasowego Rządu Narodowego reprezentującego wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie leżące w historycznych granicach dawnej I Rzeczypospolitej. Powstanie było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku i intensywnej polityki rusyfikacji. Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie władze carskie nasiliły represje przeciwko ludności cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały resztki odrębności państwowej Królestwa Polskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz